Vanaf nu is het mogelijk om ons te steunen terwijl je online aan het shoppen bent.

Klik hier en kies de winkel waar je een bestelling wilt plaatsen. Elke aankoop bij één van deze bedrijven levert Vocal Group NootScenario een commissie op terwijl jij dezelfde prijs als anders betaalt; het kost jou dus niets extra!

Zie je jouw winkel niet direct terug? Gebruik dan even de zoekfunctie boven het overzicht. 


Makkelijker kunnen we het toch niet maken? Jij klikt 2x extra en Vocal Group NootScenario krijgt een klein bedrag! Alvast bedankt namens Vocal Group NootScenario!

E-mailen